Press Pixels
Background Slider

Hvem er FAGFORENINGSLISTEN

FAGFORENINGSLISTENs historie:

Listen er en politisk liste i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

FAGFORENINGSLISTEN blev i 2008 dannet som reaktion på, at IDAs hovedbestyrelse (HB) besluttede at melde IDA ud af AC uden først at høre forbundsafdelingerne Virksomhedsgrupperne (VG), IDA-Stat og IDA -Kommunal. De øvrige lister i repræsentantskabet sikrede ikke en demokratisk debat om udmeldelsen af AC inden den blev gennemført. Åbenhed i den politiske debat er en mærkesag FAGFORENINGSLISTEN værdsætter højt.

Vores navn “FAGFORENINGSLISTEN” er ingen tilfældighed. Listen har sit udspring i tillidsrepræsentationen på de enkelte arbejdspladser i Danmark – offentlige som private. Vi ønsker at samle alle medlemmer, der vil styrke fagforeningsarbejdet i IDA.

En video præsentation med Thomas Damkjær Petersen – Hvem er vi …

FAGFORENINGSLISTENs mission er

 • at IDAs fagforeningsaktiviteter gennem tillidsrepræsentation sikrer og forbedrer løn og arbejdsvilkår for ingeniører
 • at fremme fagforeningsarbejdet i IDA.
 • at fremme dannelse af flere ingeniørklubber og virksomhedsgrupper.
 • at styrke tillidsrepræsentanternes arbejde lokalt.
 • at styrke samarbejdet på den lokale arbejdsplads.

FAGFORENINGSLISTENs vision er at:

 • IDAs fagtekniske arbejde gavner samfundets udvikling i en bæredygtig retning.
 • alle ingeniører uanset nationalitet organiseres i IDA.
 • sikre ingeniører og ingeniørarbejdspladser gode og fleksible pensionsordninger.
 • Vores arbejdsløshedskasse (Akademikernes) sikrer arbejdsløse ingeniørers økonomi og sikrer arbejdsløse ingeniører optimale muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • At der er kollektiv lønsikring til alle IDA’s medlemmer

FAGFORENINGSLISTEN bygger på værdier som:

 • IDA understøtter fællesskab og ytringsfrihed
 • Teknologisk bæredygtig udvikling
 • En anstændig behandling af vores arbejdsløse kollegaer.
 • Et forpligtende samarbejde.
 • Solidaritet, ansvarlighed og etik

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for alle ansatte ingeniørers interesser, hvad enten de er offentlig eller privat ansatte.
FAGFORENINGSLISTEN vil udvikle de grundlæggende lønmodtagerrettigheder som ferie, løn under sygdom, barselsorlov, omsorgsdage og arbejdstid, således at ingeniørfamilierne sikres bedst muligt. Denne udvikling foretages bedst i samarbejde med andre arbejdstagere og AC-medlemsorganisationer.

FAGFORENINGSLISTEN tror på og arbejder udefra, at den enkelte ingeniør opnår de bedste løn- og ansættelsesmæssige forhold gennem virksomhedsgrupper og tillidsrepræsentanternes arbejde.
Derfor er det centralt for FAGFORENINGSLISTEN, at IDA’s tillidsrepræsentanter (TR-ere) ude på arbejdspladserne støttes bedst muligt i deres varetagelse af medlemmers løn- og arbejdsvilkår. Det skal ske ved at IDA støtter dannelse af lokale netværk og ERFA grupper, og at IDA central støtter dannelsen af ingeniørklubber og virksomhedsgrupper.
FAGFORENINGSLISTEN arbejder for, at det skal være IDA offentlig bestyrelse og IDA privat bestyrelse, der træffer beslutninger vedrørende arbejdsforhold og overenskomster.

Globaliseringen giver øget rejseaktivitet for mange danske ingeniører med kortere eller længerevarende ophold i udlandet og omvendt. Samtidigt arbejder flere udenlandske ingeniører i kortere eller længere tid i Danmark.

Derfor vil FAGFORENINGSLISTEN arbejde for at medlemmer under udenlandsophold i størst mulig omfang sikres rettigheder svarende til danske lønmodtagere i Danmark. Og at udenlandske ingeniører i Danmark skal arbejde under vilkår som gælder for danske ingeniører.

Arbejdsløse ingeniører skal hjælpes og støttes til at komme i arbejde. IDA skal støtte og hjælpe dimittender  og senior ingeniører til at komme ind på og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at løn- og arbejdsvilkår er lige uanset køn, alder og etnicitet.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at alle medlemmer kan være medlem af en fælles pensionskasse. DIP og ISP bør sammenlægges til glæde for medlemmerne. Pensionskassen skal tilbyde kollektive firmaordninger for Ingeniører på private arbejdspladser.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *