Press Pixels
Background Slider

Landsmøde/generalforsamling 2016

Indkaldelse til Landsmøde og generalforsamling torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30-19 i IDA med efterfølgende spisning. Deltagelse kan også ske lokalt fra Århus-kontoret/Odense kontor eller via Blue Jeans på din PC hjemme – send e-mail til undertegnede osch@dtu.dk  og Nina Nina Seierup von Ahnen NSE@ida.dk i IDA

Medlemsmøde:  omfatter pkt 1 til  4 nedenfor. Under pkt 3 gennemgås dagsorden for repræsentantskab.

Forslag til dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om arbejdet i FLL
 4. Mærkesager for den kommende periode
 5. Orientering om Fagforeningslisten/FLL’s økonomi
 6. Godkendelse af Regnskab og Budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (på valg 2017)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 er på valg se nedenfor
 10. Valg af revisor udgår
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen – kan godt nås. Endelig dagsorden udsendes 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens valgperiode er to år.

Generalforsamlingen vedtager Fagforeningslistens politik i overensstemmelse med foreningens formål.

Tilmelding til Thomas Damkjær Petersen og Ole Schultz.

Thomas.damkjaer.petersen@gmail.com, elo1957@gmail.com, osch@dtu.dk

Valgt  2014 valgt 2015 på valg 2016
Bestyrelsen:
Rolf Kallesøe, Energistyrelsen   X
Preben Mac, Hvidovre kommune x x
Thomas Damkjær Petersen, Movia x x
Henrik Rasmussen, vest forbrændingen X
Lillian Petersen, Arbejdstilsynet X
Ole Schultz, DTU Diplom X
Marc Fussinger, HOFOR X
Malene Matthison-Hansen x x
Anders Frederiksen x
Lars Gad x Xgenopstiller ikke
Landsmøde/generalforsamling 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *