Press Pixels
Background Slider

IDAs unge friske hovedbestyrelse

Nyhedsbrev
Jeg har fået den store fornøjelse, at skrive dette første Nyhedsbrev fra Fagforeningslisten. Da det er det første nyheds brev, vil jeg tillade mig at bringe ”nyheder”, der går tilbage til sidste år, og fortælle om mit første tid som jeres repræsentant i Hovedbestyrelsen.

8 pladser og en formand

Som det nok er mange bekendt, fik Fagforeningslisten et rigtigt godt valg i 2016. Vi fik 8 pladser i repræsentantskabet, og Thomas udnyttede resultatet og sine forbindelser flot, og lavede et rigtigt godt konstitueringsarbejde. Efter det konstituerende repræsentantskabsmøde i maj kunne Thomas derfor indtage formandsstolen – og jeg kunne tage plads i hovedbestyrelsen.

15 år mellem den yngre og den ældre gruppe

Konstitueringen gav en ny og ung Hovedbestyrelse. Der sidder naturligvis også nogle stykker som også var i den gamle Hovedbestyrelse, man kan sidde i to sammenhængende perioder, og det gør de fleste hvis valgresultatet giver muligheden. Pudsigt nok består den nye Hovedbestyrelse af en yngre gruppe, hvor jeg er den ældste og en ældre gruppe, hvor Thomas er den yngste – og der er 15 år mellem os.

IDAs Talentuddannelse har givet 5 HB medlemmer

Vi er otte i den yngre del af Hovedbestyrelsen. Fem af os yngre deltog i IDAs Talentuddannelse i 2015-2016. Talentuddannelsen er en uddannelse, som den tidligere Hovedbestyrelse indførte, hvor nogle af os ”unge”, der var på vej ind i det politiske IDA, fik mulighed for at lære en masse om IDA og ikke mindst lære hinanden at kende. Uddannelsen har været med til at give mig en god start i Hovedbestyrelsen. Dels fordi jeg havde lidt indsigt i de mangle kringelkroge i IDA. Men i endnu højere grad fordi at jeg på forhånd kendte flere af de andre nye medlemmer. Det er rigtigt vigtigt med gode relationer, når vi skal lave gode løsninger sammen.

Der har ikke været tid til at være virkelig uenig

Hovedbestyrelsen har brugt en hel del energi på at arbejde på en ny vision, som skal være klar til næste repræsentantskabsmøde 20. maj i år. For at lave en god vision og strategi har vi lært en masse om, hvad vi kan forvente, fremtiden vil bringe. Det har været superinteressant og lærerigt. Vi har hørt om de digitale indfødte, som har en helt ny tilgang til arbejdsmarkedet og om disruption, som vil forandre verden. Vi har prøvet at forstå, hvad en fagforening skal kunne om 10 år for at fastholde medlemsinteressen. Vi har udover de almindelige møder, som er ca. et om måneden, brugt to weekender. Og vi har skal bruge en weekend mere i marts.

Min oplevelse af den første tid i Hovedbestyrelsen er, at der har været en god og samarbejdsorienteret stemning. Vi har endnu ikke haft de store diskussioner, så jeg ved endnu ikke hvordan, vi vil reagere, når vi bliver virkeligt uenige. Fordelen ved at vi kender hinanden – og med alt det strategiarbejde, har der været god mulighed for at lære hinanden at kende – er, at det gør det nemmere at forstå vores uenigheder og måske netop derfor at finde de gode løsninger og kompromiser på trods af uenigheder.  Det hjælper også at Thomas gør et kanongodt stykke arbejde. Jeg fornemmer, at han har et rigtig godt samarbejde med Carl (vores direktør) – og han er meget vellidt blandt de ansatte, jeg har talt med. Og så er han en dygtig politiker og leder. Jeg er tryg ved, at han skal lede den unge friske Hovedbestyrelse til at komme med gode resultater.

Kærlig hilsen

Malene Matthison-Hansen

Fagforeningslistens repræsentant i IDAs hovedbestyrelse
Listefører og bestyrelsesmedlem i Fagforeningslisten
Teknisk talsperson for IDA om husholdningsaffald
Arbejder som projektleder i Gladsaxe Kommunes miljøafdeling
Har arbejdet med affaldshåndtering i de sidste 15 år tidligere i Hvidovre Kommune og på Vestforbrænding
Bor i Gladsaxe sammen med (ingeniør)mand og tre børn, der alle er glæde for musik, spejderliv og matematik

IDAs unge friske hovedbestyrelse