Press Pixels
Background Slider

Fair forhold, tak!

Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for projektansættelser og atypiske ansættelser.

Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold. IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

 

Mærkesager

-IDA skal være en stærk fagforening der støtter det enkelte medlem.

-IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

-IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

-IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, derfor skal IDA have fokus på FNs bæredygtighedsmål.

 

HistoriSk

Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) og den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantsarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering overfor Folketingets politikere.

 

Vision

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger herunder overenskomster og lønsikring.

Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikrede på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FNs verdensmål.

 

Hvem

Vi ønsker at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studenter, nyuddannede, i arbejdslivet og seniorer.

Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten i den forløbne periode og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde.