Press Pixels
Background Slider

Velkommen

Vi vil gerne invitere dig inden for i vores fællesskab som medlem af IDA, og kan du tilslutte dig vores visionmissionpolitik eller måske forbedre den skal du være velkommen.

 

Tag chancen og deltag i det politiske arbejde i IDA eller giv en sympati tilkendegivelse med et medlemskab hos os.

Med venlig hilsen

Formand Ole Schultz

Velkommen

Press Pixels
Background Slider

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

IDA har ved sit seneste repræsentantskabsmøde i maj 2017 tiltrådt Vision 2025, hvori man i baggrunden for visionen læner sig op ad FN’s 17 mål for bæredygtighed. I FN’s eget materiale oplistes et antal konkrete mål, der skal være nået inden for hver af de 17 overordnede mål, og for hovedparten af de konkrete mål er ingeniørers arbejde af central betydning for mulig succes.

IDA har i sit politiske arbejde sammen med IDAs medlemmer gennem deres professionelle virke, daglig indflydelse direkte på at søge løsninger, der kan medvirke til øget bæredygtighed. Direkte inden for det selve teknologiske felt, indirekte inden for felter, hvor teknologi kommer i spil sammen med sociale systemer.

 Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål.

 

Hvis bæredygtighedsmålene skal nås, kræver det andet end få og store konkrete aktiviteter iværksat centralt. Det kræver også en langvarig proces, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den bevidsthed, ingeniører professionelt arbejder ud fra.

Vi vil derfor opfordre til at IDA understøtter denne proces sætter handling bag visionens ord på to områder:

  • At man i HBs arbejde og i udvalgsarbejde relateret til HB udvikler en model for ’bæredygtighedsdeklaration’ på beslutninger om aktiviteter, hvor aktiviteten har et budget på over kr. 50.000.-. Deklarationen bør tage udgangspunkt i hovedparten af overskrifterne fra FNs mål. Herved kan skabes øget opmærksomhed på, hvad bæredygtighed konkret vil sige, lige som der tilvejebringes et samlet materiale, der kan indgå i videre drøftelser af, hvor en interesseorganisation som IDA relevant kan sætte ind.
  • At HB kommer med forslag til, hvorledes man med hjælp fra IDAs medlemmer kan udforme et katalog (gerne www-formidlet), som illustrerer de mange sider/niveauer af bæredygtighed, som ingeniører og scient’er konkret arbejder med. Dette katalog skal tjene til vidensopsamling blandt ingeniører, til inspiration for andre faggrupper, der arbejde med bæredygtighed og til inspiration i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Af Marianne Høyen

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

Press Pixels
Background Slider

Medlemsmøde og generalforsamling d. 10. nov kl. 16:30

Tiden nærmer sig for vores årlige generalforsamling og medlemsmøde d. 10 nov. kl 16.30

kom og vær med til at præge vores arbejde !
Dagsorden følger vores vedtægter. Der udsendes en uges tid inden mødet den endelig dagsorden.
Vi skal diskutere vores politik og forberede repræsentantskabet og vælge bestyrelse – overvej om det er noget for dig at stille op.
kan du ikke komme til københavn så kan du være med via bluejeans giv besked til elo1957@gmail.com hvis du vil være med via blue jeans.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig via google calendar så tilmeld dig til elo1957@gmail.comthomas.damkjaer.petersen@gmail.com, eller malene1602@gmail.com
mvh
Ole Schultz
Medlemsmøde og generalforsamling d. 10. nov kl. 16:30

Press Pixels
Background Slider

Årshjul for fagforeningslisten 2017 går på hæld…

 

9. Januar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (HB 12.01)

Politik for bæredygtighed

21. Februar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (ikke HB i februar)

Ok forhandlinger – aftaler på private og offentlige arbejdsmarked

22. Marts Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (HB 14.03 aktivitetsområdet, vision og scenariegrupppen)
18. April Indkalde medlemsmøde (HB 24.04 repræsentantskab/vision, Indflydelse/synlighed/presse)
19. Maj

medlemsmøde

Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde:   19  maj   kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde: 20. maj

20 Juni Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30 (HB 08.06 selvstændigområdet, orientering om OK-18krav, evaluering er repr., divs afrapportering fra udvalg, samarbejdsaftale Mediehuset Ingeniøren)

uddannelses og forskningspolitik – med afsæt i ovenstående – revision af eksisterende udbud – det er så konservativt!

Juli SOMMERFERIE
23. August (HB 28.08 strategi udpegning til Akademikerne, Budget/visionsøkonomi, strategi 18-20, karriere og kompetence)
14.  September Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30 (HB 22-23.09 strategi og budget)

hvad sker der i udvalgene – arbejdsmarkeds politik –

23. Oktober Bestyrelsesmøde      kl. 16.30

(HB 24.10 Budget/strategi/repræsentantskab, scenariegruppen-godkendelse, udepegning. OBS, der nedsættes valgudvalg på repræsentanskabsmødet. )

Indkalde Generalforsamling og

Medlemsmøde

kommunikation og demokrati i IDA – aktivering af alle individualisterne til fællesskab – TR uddannelsen og aktivering lokalt –

Endelig dagsorden til Generalforsamling

10. November Generalforsamling og medlemsmøde     kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde: IDA-aften og repr. 17. og 18.11

December Jule/Nytårshilsen til medlemmerne

(HB er allerede den 30. november)

Årshjul for fagforeningslisten 2017 går på hæld…