Press Pixels
Background Slider

Velkommen

Vi vil gerne invitere dig inden for i vores fællesskab som medlem af IDA, og kan du tilslutte dig vores visionmissionpolitik eller måske forbedre den skal du være velkommen.

 

Tag chancen og deltag i det politiske arbejde i IDA eller giv en sympati tilkendegivelse med et medlemskab hos os.

Med venlig hilsen

Formand Ole Schultz

Velkommen

Press Pixels
Background Slider

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

IDA har ved sit seneste repræsentantskabsmøde i maj 2017 tiltrådt Vision 2025, hvori man i baggrunden for visionen læner sig op ad FN’s 17 mål for bæredygtighed. I FN’s eget materiale oplistes et antal konkrete mål, der skal være nået inden for hver af de 17 overordnede mål, og for hovedparten af de konkrete mål er ingeniørers arbejde af central betydning for mulig succes.

IDA har i sit politiske arbejde sammen med IDAs medlemmer gennem deres professionelle virke, daglig indflydelse direkte på at søge løsninger, der kan medvirke til øget bæredygtighed. Direkte inden for det selve teknologiske felt, indirekte inden for felter, hvor teknologi kommer i spil sammen med sociale systemer.

 Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål.

 

Hvis bæredygtighedsmålene skal nås, kræver det andet end få og store konkrete aktiviteter iværksat centralt. Det kræver også en langvarig proces, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den bevidsthed, ingeniører professionelt arbejder ud fra.

Vi vil derfor opfordre til at IDA understøtter denne proces sætter handling bag visionens ord på to områder:

 • At man i HBs arbejde og i udvalgsarbejde relateret til HB udvikler en model for ’bæredygtighedsdeklaration’ på beslutninger om aktiviteter, hvor aktiviteten har et budget på over kr. 50.000.-. Deklarationen bør tage udgangspunkt i hovedparten af overskrifterne fra FNs mål. Herved kan skabes øget opmærksomhed på, hvad bæredygtighed konkret vil sige, lige som der tilvejebringes et samlet materiale, der kan indgå i videre drøftelser af, hvor en interesseorganisation som IDA relevant kan sætte ind.
 • At HB kommer med forslag til, hvorledes man med hjælp fra IDAs medlemmer kan udforme et katalog (gerne www-formidlet), som illustrerer de mange sider/niveauer af bæredygtighed, som ingeniører og scient’er konkret arbejder med. Dette katalog skal tjene til vidensopsamling blandt ingeniører, til inspiration for andre faggrupper, der arbejde med bæredygtighed og til inspiration i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Af Marianne Høyen

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

Press Pixels
Background Slider

Medlemsmøde og generalforsamling d. 10. nov kl. 16:30

Tiden nærmer sig for vores årlige generalforsamling og medlemsmøde d. 10 nov. kl 16.30

kom og vær med til at præge vores arbejde !
Dagsorden følger vores vedtægter. Der udsendes en uges tid inden mødet den endelig dagsorden.
Vi skal diskutere vores politik og forberede repræsentantskabet og vælge bestyrelse – overvej om det er noget for dig at stille op.
kan du ikke komme til københavn så kan du være med via bluejeans giv besked til elo1957@gmail.com hvis du vil være med via blue jeans.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig via google calendar så tilmeld dig til elo1957@gmail.comthomas.damkjaer.petersen@gmail.com, eller malene1602@gmail.com
mvh
Ole Schultz
Medlemsmøde og generalforsamling d. 10. nov kl. 16:30

Press Pixels
Background Slider

Årshjul for fagforeningslisten 2017 går på hæld…

 

9. Januar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (HB 12.01)

Politik for bæredygtighed

21. Februar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (ikke HB i februar)

Ok forhandlinger – aftaler på private og offentlige arbejdsmarked

22. Marts Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30 (HB 14.03 aktivitetsområdet, vision og scenariegrupppen)
18. April Indkalde medlemsmøde (HB 24.04 repræsentantskab/vision, Indflydelse/synlighed/presse)
19. Maj

medlemsmøde

Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde:   19  maj   kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde: 20. maj

20 Juni Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30 (HB 08.06 selvstændigområdet, orientering om OK-18krav, evaluering er repr., divs afrapportering fra udvalg, samarbejdsaftale Mediehuset Ingeniøren)

uddannelses og forskningspolitik – med afsæt i ovenstående – revision af eksisterende udbud – det er så konservativt!

Juli SOMMERFERIE
23. August (HB 28.08 strategi udpegning til Akademikerne, Budget/visionsøkonomi, strategi 18-20, karriere og kompetence)
14.  September Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30 (HB 22-23.09 strategi og budget)

hvad sker der i udvalgene – arbejdsmarkeds politik –

23. Oktober Bestyrelsesmøde      kl. 16.30

(HB 24.10 Budget/strategi/repræsentantskab, scenariegruppen-godkendelse, udepegning. OBS, der nedsættes valgudvalg på repræsentanskabsmødet. )

Indkalde Generalforsamling og

Medlemsmøde

kommunikation og demokrati i IDA – aktivering af alle individualisterne til fællesskab – TR uddannelsen og aktivering lokalt –

Endelig dagsorden til Generalforsamling

10. November Generalforsamling og medlemsmøde     kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde: IDA-aften og repr. 17. og 18.11

December Jule/Nytårshilsen til medlemmerne

(HB er allerede den 30. november)

Årshjul for fagforeningslisten 2017 går på hæld…

Press Pixels
Background Slider

IDAs unge friske hovedbestyrelse

Nyhedsbrev
Jeg har fået den store fornøjelse, at skrive dette første Nyhedsbrev fra Fagforeningslisten. Da det er det første nyheds brev, vil jeg tillade mig at bringe ”nyheder”, der går tilbage til sidste år, og fortælle om mit første tid som jeres repræsentant i Hovedbestyrelsen.

8 pladser og en formand

Som det nok er mange bekendt, fik Fagforeningslisten et rigtigt godt valg i 2016. Vi fik 8 pladser i repræsentantskabet, og Thomas udnyttede resultatet og sine forbindelser flot, og lavede et rigtigt godt konstitueringsarbejde. Efter det konstituerende repræsentantskabsmøde i maj kunne Thomas derfor indtage formandsstolen – og jeg kunne tage plads i hovedbestyrelsen.

15 år mellem den yngre og den ældre gruppe

Konstitueringen gav en ny og ung Hovedbestyrelse. Der sidder naturligvis også nogle stykker som også var i den gamle Hovedbestyrelse, man kan sidde i to sammenhængende perioder, og det gør de fleste hvis valgresultatet giver muligheden. Pudsigt nok består den nye Hovedbestyrelse af en yngre gruppe, hvor jeg er den ældste og en ældre gruppe, hvor Thomas er den yngste – og der er 15 år mellem os.

IDAs Talentuddannelse har givet 5 HB medlemmer

Vi er otte i den yngre del af Hovedbestyrelsen. Fem af os yngre deltog i IDAs Talentuddannelse i 2015-2016. Talentuddannelsen er en uddannelse, som den tidligere Hovedbestyrelse indførte, hvor nogle af os ”unge”, der var på vej ind i det politiske IDA, fik mulighed for at lære en masse om IDA og ikke mindst lære hinanden at kende. Uddannelsen har været med til at give mig en god start i Hovedbestyrelsen. Dels fordi jeg havde lidt indsigt i de mangle kringelkroge i IDA. Men i endnu højere grad fordi at jeg på forhånd kendte flere af de andre nye medlemmer. Det er rigtigt vigtigt med gode relationer, når vi skal lave gode løsninger sammen.

Der har ikke været tid til at være virkelig uenig

Hovedbestyrelsen har brugt en hel del energi på at arbejde på en ny vision, som skal være klar til næste repræsentantskabsmøde 20. maj i år. For at lave en god vision og strategi har vi lært en masse om, hvad vi kan forvente, fremtiden vil bringe. Det har været superinteressant og lærerigt. Vi har hørt om de digitale indfødte, som har en helt ny tilgang til arbejdsmarkedet og om disruption, som vil forandre verden. Vi har prøvet at forstå, hvad en fagforening skal kunne om 10 år for at fastholde medlemsinteressen. Vi har udover de almindelige møder, som er ca. et om måneden, brugt to weekender. Og vi har skal bruge en weekend mere i marts.

Min oplevelse af den første tid i Hovedbestyrelsen er, at der har været en god og samarbejdsorienteret stemning. Vi har endnu ikke haft de store diskussioner, så jeg ved endnu ikke hvordan, vi vil reagere, når vi bliver virkeligt uenige. Fordelen ved at vi kender hinanden – og med alt det strategiarbejde, har der været god mulighed for at lære hinanden at kende – er, at det gør det nemmere at forstå vores uenigheder og måske netop derfor at finde de gode løsninger og kompromiser på trods af uenigheder.  Det hjælper også at Thomas gør et kanongodt stykke arbejde. Jeg fornemmer, at han har et rigtig godt samarbejde med Carl (vores direktør) – og han er meget vellidt blandt de ansatte, jeg har talt med. Og så er han en dygtig politiker og leder. Jeg er tryg ved, at han skal lede den unge friske Hovedbestyrelse til at komme med gode resultater.

Kærlig hilsen

Malene Matthison-Hansen

Fagforeningslistens repræsentant i IDAs hovedbestyrelse
Listefører og bestyrelsesmedlem i Fagforeningslisten
Teknisk talsperson for IDA om husholdningsaffald
Arbejder som projektleder i Gladsaxe Kommunes miljøafdeling
Har arbejdet med affaldshåndtering i de sidste 15 år tidligere i Hvidovre Kommune og på Vestforbrænding
Bor i Gladsaxe sammen med (ingeniør)mand og tre børn, der alle er glæde for musik, spejderliv og matematik

IDAs unge friske hovedbestyrelse

Press Pixels
Background Slider

Årshjul for fagforeningslisten 2017

 

9. Januar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30

Politik for bæredygtighed

21. Februar Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30

Ok forhandlinger – aftaler på private og offentlige arbejdsmarked

22. Marts Bestyrelsesmøde:          kl. 16.30

robotterne kommer – Sirius – er det sådan det hedder – hvad er et ingeniørarbejde? Uddannelserne er bagud?

April-mail Indkalde medlemsmøde
18. Maj Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde:   ?  maj   kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde:

26Juni Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30

uddannelses og forskningspolitik – med afsæt i overstående – revision af eksisterende udbud – det er så konservativt!

Juli
August
21September Bestyrelsesmøde:      kl. 16.30

hvad sker der i udvalgene – arbejdsmarkeds politik – løs agenter dagpenge kontanthjælp – ulighed

24 Oktober Bestyrelsesmøde      kl. 16.30

Indkalde Generalforsamling og

Medlemsmøde

kommunikation og demokrati i IDA – aktivering af alle individualisterne til fællesskab – TR uddannelsen og aktivering lokalt –

 

16 November Bestyrelsesmøde

Endelig dagsorden til Generalforsamling

Generalforsamling og medlemsmøde     kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde:

December Jule/Nytårshilsen til medlemmerne

 

Årshjul for fagforeningslisten 2017

Press Pixels
Background Slider

Bestyrelsesmøde d. 9 jan.. kl. 17.00-19.00 i Ingeniørforeningen

FAGFORENINGSLISTEN                            1.01.2017

Mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde d. 9 jan.. kl. 17.00-19.00 Ingeniørforeningen

Bluejeans mulig – send e-mail til osch@dtu.dk

Tilmelding til Thomas og Ole

Forslag til dagsorden:

Valg af mødeleder, forslag Thomas Damkjær Petersen

 1. Godkendelse af referat fra mødet 17-11-2016, er udsendt
 2. Fagforeningslisten politik/mærkesager de næste 3 år.
 3. Politik Bæredygtighed

  årshjul med emner og datoer

  Status på hvordan får vi kommunikeret med vores bagland, herunder hjemmesiden opdatering

 4. Orientering fra møder i Hovedbestyrelse, og AR, AAK, udvalg, ida offentlig. mfl..
 5. Listens økonomi ved Preben
 6. Evaluering af mødet

Ole Schultz
Formand

Bestyrelsesmøde d. 9 jan.. kl. 17.00-19.00 i Ingeniørforeningen

Press Pixels
Background Slider

Landsmøde/generalforsamling 2016

Indkaldelse til Landsmøde og generalforsamling torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30-19 i IDA med efterfølgende spisning. Deltagelse kan også ske lokalt fra Århus-kontoret/Odense kontor eller via Blue Jeans på din PC hjemme – send e-mail til undertegnede osch@dtu.dk  og Nina Nina Seierup von Ahnen NSE@ida.dk i IDA

Medlemsmøde:  omfatter pkt 1 til  4 nedenfor. Under pkt 3 gennemgås dagsorden for repræsentantskab.

Forslag til dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om arbejdet i FLL
 4. Mærkesager for den kommende periode
 5. Orientering om Fagforeningslisten/FLL’s økonomi
 6. Godkendelse af Regnskab og Budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (på valg 2017)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 er på valg se nedenfor
 10. Valg af revisor udgår
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen – kan godt nås. Endelig dagsorden udsendes 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens valgperiode er to år.

Generalforsamlingen vedtager Fagforeningslistens politik i overensstemmelse med foreningens formål.

Tilmelding til Thomas Damkjær Petersen og Ole Schultz.

Thomas.damkjaer.petersen@gmail.com, elo1957@gmail.com, osch@dtu.dk

Valgt  2014 valgt 2015 på valg 2016
Bestyrelsen:
Rolf Kallesøe, Energistyrelsen   X
Preben Mac, Hvidovre kommune x x
Thomas Damkjær Petersen, Movia x x
Henrik Rasmussen, vest forbrændingen X
Lillian Petersen, Arbejdstilsynet X
Ole Schultz, DTU Diplom X
Marc Fussinger, HOFOR X
Malene Matthison-Hansen x x
Anders Frederiksen x
Lars Gad x Xgenopstiller ikke
Landsmøde/generalforsamling 2016