Press Pixels
Background Slider

Fair forhold, tak!

Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for projektansættelser og atypiske ansættelser.

Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold. IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

Mærkesager

-IDA skal være en stærk fagforening der støtter det enkelte medlem.

-IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

-IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

-IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, derfor skal IDA have fokus på FNs bæredygtighedsmål.

HistoriSk

Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) og den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantsarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering overfor Folketingets politikere.

Vision

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger herunder overenskomster og lønsikring.

Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikrede på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FNs verdensmål.

Hvem

Vi ønsker at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studenter, nyuddannede, i arbejdslivet og seniorer.

Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten i den forløbne periode og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde.

Fair forhold, tak!

Press Pixels
Background Slider

Velkommen

Vi vil gerne invitere dig inden for i vores fællesskab som medlem af IDA, og kan du tilslutte dig vores visionmissionpolitik eller måske forbedre den skal du være velkommen.

 

Tag chancen og deltag i det politiske arbejde i IDA eller giv en sympati tilkendegivelse med et medlemskab hos os.

Med venlig hilsen

Formand Ole Schultz

Velkommen

Press Pixels
Background Slider

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

IDA har ved sit seneste repræsentantskabsmøde i maj 2017 tiltrådt Vision 2025, hvori man i baggrunden for visionen læner sig op ad FN’s 17 mål for bæredygtighed. I FN’s eget materiale oplistes et antal konkrete mål, der skal være nået inden for hver af de 17 overordnede mål, og for hovedparten af de konkrete mål er ingeniørers arbejde af central betydning for mulig succes.

IDA har i sit politiske arbejde sammen med IDAs medlemmer gennem deres professionelle virke, daglig indflydelse direkte på at søge løsninger, der kan medvirke til øget bæredygtighed. Direkte inden for det selve teknologiske felt, indirekte inden for felter, hvor teknologi kommer i spil sammen med sociale systemer.

 Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål.

 

Hvis bæredygtighedsmålene skal nås, kræver det andet end få og store konkrete aktiviteter iværksat centralt. Det kræver også en langvarig proces, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den bevidsthed, ingeniører professionelt arbejder ud fra.

Vi vil derfor opfordre til at IDA understøtter denne proces sætter handling bag visionens ord på to områder:

  • At man i HBs arbejde og i udvalgsarbejde relateret til HB udvikler en model for ’bæredygtighedsdeklaration’ på beslutninger om aktiviteter, hvor aktiviteten har et budget på over kr. 50.000.-. Deklarationen bør tage udgangspunkt i hovedparten af overskrifterne fra FNs mål. Herved kan skabes øget opmærksomhed på, hvad bæredygtighed konkret vil sige, lige som der tilvejebringes et samlet materiale, der kan indgå i videre drøftelser af, hvor en interesseorganisation som IDA relevant kan sætte ind.
  • At HB kommer med forslag til, hvorledes man med hjælp fra IDAs medlemmer kan udforme et katalog (gerne www-formidlet), som illustrerer de mange sider/niveauer af bæredygtighed, som ingeniører og scient’er konkret arbejder med. Dette katalog skal tjene til vidensopsamling blandt ingeniører, til inspiration for andre faggrupper, der arbejde med bæredygtighed og til inspiration i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Af Marianne Høyen

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

Press Pixels
Background Slider

IDAs unge friske hovedbestyrelse

Nyhedsbrev
Jeg har fået den store fornøjelse, at skrive dette første Nyhedsbrev fra Fagforeningslisten. Da det er det første nyheds brev, vil jeg tillade mig at bringe ”nyheder”, der går tilbage til sidste år, og fortælle om mit første tid som jeres repræsentant i Hovedbestyrelsen.

8 pladser og en formand

Som det nok er mange bekendt, fik Fagforeningslisten et rigtigt godt valg i 2016. Vi fik 8 pladser i repræsentantskabet, og Thomas udnyttede resultatet og sine forbindelser flot, og lavede et rigtigt godt konstitueringsarbejde. Efter det konstituerende repræsentantskabsmøde i maj kunne Thomas derfor indtage formandsstolen – og jeg kunne tage plads i hovedbestyrelsen.

15 år mellem den yngre og den ældre gruppe

Konstitueringen gav en ny og ung Hovedbestyrelse. Der sidder naturligvis også nogle stykker som også var i den gamle Hovedbestyrelse, man kan sidde i to sammenhængende perioder, og det gør de fleste hvis valgresultatet giver muligheden. Pudsigt nok består den nye Hovedbestyrelse af en yngre gruppe, hvor jeg er den ældste og en ældre gruppe, hvor Thomas er den yngste – og der er 15 år mellem os.

IDAs Talentuddannelse har givet 5 HB medlemmer

Vi er otte i den yngre del af Hovedbestyrelsen. Fem af os yngre deltog i IDAs Talentuddannelse i 2015-2016. Talentuddannelsen er en uddannelse, som den tidligere Hovedbestyrelse indførte, hvor nogle af os ”unge”, der var på vej ind i det politiske IDA, fik mulighed for at lære en masse om IDA og ikke mindst lære hinanden at kende. Uddannelsen har været med til at give mig en god start i Hovedbestyrelsen. Dels fordi jeg havde lidt indsigt i de mangle kringelkroge i IDA. Men i endnu højere grad fordi at jeg på forhånd kendte flere af de andre nye medlemmer. Det er rigtigt vigtigt med gode relationer, når vi skal lave gode løsninger sammen.

Der har ikke været tid til at være virkelig uenig

Hovedbestyrelsen har brugt en hel del energi på at arbejde på en ny vision, som skal være klar til næste repræsentantskabsmøde 20. maj i år. For at lave en god vision og strategi har vi lært en masse om, hvad vi kan forvente, fremtiden vil bringe. Det har været superinteressant og lærerigt. Vi har hørt om de digitale indfødte, som har en helt ny tilgang til arbejdsmarkedet og om disruption, som vil forandre verden. Vi har prøvet at forstå, hvad en fagforening skal kunne om 10 år for at fastholde medlemsinteressen. Vi har udover de almindelige møder, som er ca. et om måneden, brugt to weekender. Og vi har skal bruge en weekend mere i marts.

Min oplevelse af den første tid i Hovedbestyrelsen er, at der har været en god og samarbejdsorienteret stemning. Vi har endnu ikke haft de store diskussioner, så jeg ved endnu ikke hvordan, vi vil reagere, når vi bliver virkeligt uenige. Fordelen ved at vi kender hinanden – og med alt det strategiarbejde, har der været god mulighed for at lære hinanden at kende – er, at det gør det nemmere at forstå vores uenigheder og måske netop derfor at finde de gode løsninger og kompromiser på trods af uenigheder.  Det hjælper også at Thomas gør et kanongodt stykke arbejde. Jeg fornemmer, at han har et rigtig godt samarbejde med Carl (vores direktør) – og han er meget vellidt blandt de ansatte, jeg har talt med. Og så er han en dygtig politiker og leder. Jeg er tryg ved, at han skal lede den unge friske Hovedbestyrelse til at komme med gode resultater.

Kærlig hilsen

Malene Matthison-Hansen

Fagforeningslistens repræsentant i IDAs hovedbestyrelse
Listefører og bestyrelsesmedlem i Fagforeningslisten
Teknisk talsperson for IDA om husholdningsaffald
Arbejder som projektleder i Gladsaxe Kommunes miljøafdeling
Har arbejdet med affaldshåndtering i de sidste 15 år tidligere i Hvidovre Kommune og på Vestforbrænding
Bor i Gladsaxe sammen med (ingeniør)mand og tre børn, der alle er glæde for musik, spejderliv og matematik

IDAs unge friske hovedbestyrelse