Press Pixels
Background Slider

Fair forhold, tak!

Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for projektansættelser og atypiske ansættelser.

Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold. IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

Mærkesager

-IDA skal være en stærk fagforening der støtter det enkelte medlem.

-IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

-IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

-IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, derfor skal IDA have fokus på FNs bæredygtighedsmål.

HistoriSk

Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) og den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantsarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering overfor Folketingets politikere.

Vision

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger herunder overenskomster og lønsikring.

Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikrede på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FNs verdensmål.

Hvem

Vi ønsker at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studenter, nyuddannede, i arbejdslivet og seniorer.

Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten i den forløbne periode og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde.

Fair forhold, tak!

Press Pixels
Background Slider

Velkommen

Vi vil gerne invitere dig inden for i vores fællesskab som medlem af IDA, og kan du tilslutte dig vores vision – mission – politik eller måske forbedre den skal du være velkommen.

 

Tag chancen og deltag i det politiske arbejde i IDA eller giv en sympati tilkendegivelse med et medlemskab hos os.

Med venlig hilsen

Formand Ole Schultz

Velkommen

Press Pixels
Background Slider

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

IDA har ved sit seneste repræsentantskabsmøde i maj 2017 tiltrådt Vision 2025, hvori man i baggrunden for visionen læner sig op ad FN’s 17 mål for bæredygtighed. I FN’s eget materiale oplistes et antal konkrete mål, der skal være nået inden for hver af de 17 overordnede mål, og for hovedparten af de konkrete mål er ingeniørers arbejde af central betydning for mulig succes.

IDA har i sit politiske arbejde sammen med IDAs medlemmer gennem deres professionelle virke, daglig indflydelse direkte på at søge løsninger, der kan medvirke til øget bæredygtighed. Direkte inden for det selve teknologiske felt, indirekte inden for felter, hvor teknologi kommer i spil sammen med sociale systemer.

 Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål.

 

Hvis bæredygtighedsmålene skal nås, kræver det andet end få og store konkrete aktiviteter iværksat centralt. Det kræver også en langvarig proces, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den bevidsthed, ingeniører professionelt arbejder ud fra.

Vi vil derfor opfordre til at IDA understøtter denne proces sætter handling bag visionens ord på to områder:

  • At man i HBs arbejde og i udvalgsarbejde relateret til HB udvikler en model for ’bæredygtighedsdeklaration’ på beslutninger om aktiviteter, hvor aktiviteten har et budget på over kr. 50.000.-. Deklarationen bør tage udgangspunkt i hovedparten af overskrifterne fra FNs mål. Herved kan skabes øget opmærksomhed på, hvad bæredygtighed konkret vil sige, lige som der tilvejebringes et samlet materiale, der kan indgå i videre drøftelser af, hvor en interesseorganisation som IDA relevant kan sætte ind.
  • At HB kommer med forslag til, hvorledes man med hjælp fra IDAs medlemmer kan udforme et katalog (gerne www-formidlet), som illustrerer de mange sider/niveauer af bæredygtighed, som ingeniører og scient’er konkret arbejder med. Dette katalog skal tjene til vidensopsamling blandt ingeniører, til inspiration for andre faggrupper, der arbejde med bæredygtighed og til inspiration i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Af Marianne Høyen

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED